Ny hetolje kjel på el.kraft installert mai 2020 dobler vår energikapasitet.