Hopp til innhold

Bærekraft

Krystal har en helhetlig tilnærming til arbeidet med bærekraft. Vi inndeler vårt arbeid etter ESG-modellen (Klima og miljø, sosiale forhold, ansvarlig virksomhetsstyring).

Sikkerhet, inkluderende arbeidsmiljø og anstendige arbeidsforhold er nedfelt i våre rutiner, og gjennom løpende forbedringsarbeid. Videre avstemmes arbeidet jevnlig i ledelsens gjennomgang.

Vi har rutiner og etiske retningslinjer som ivaretar, og er styrende for vårt arbeid med seriøsitet og ansvarlig virksomhetsstyring.

Arbeidet med å tilpasse og utvikle våre leveranser og produksjon for å oppnå stadig mer miljøvennlige produkter og løsninger er høyt prioritert. Økt bruk av bio-baserte råvarer i vår produksjon er en viktig del av å bidra til lavere forbruk av petroleum-baserte polymerer.

Krystal Bio-series er basert på sertifisert skogsråstoff. (ISCC-sertifikat). Denne teknologien tillater substitusjon av fossilt materiale som polymerbase og dermed bidrar til et lavt karbonavtrykk (Life Cycle Analysis Certified). Råmaterialene er hentet fra ansvarlig forvaltede skoger som ikke krever arealbruksendringer, og som sådan ikke konkurrerer med matavlinger.

I alle deler av vårt arbeid med bærekraft er vårt viktigste verktøy egen kompetanseutvikling og systematisk innovasjons- og utviklingsarbeid.

Grønnvaskingsplakaten

Krystal AS har signert Grønnvaskingsplakaten, og ønsker med det å være tydelig på at bærekraft og miljørettet arbeid er viktig for oss. Gjennom vår interne og eksterne kommunikasjon, ønsker vi sette søkelys på de prosjektene som utgjør en forskjell. Innovative formuleringer og produksjonsmetoder har blant annet resultert i vår bio-series: Quantum Bio 9000 og Inova Bio 5000. Produsert på vannkraft med et klima avtrykk så lite som 5-10g CO2e/kg, vil disse kvalitetene kunne redusere avtrykket med inntil 3kg CO2e pr kg forbrukt lim. Når en middels stor produksjonsbedrift forbruker 10 tonn smeltelim i året, vil en konvertering til vår bio-serie representere en reduksjon i det totale klima avtrykket med inntil 30 tonn CO2e/år. Til sammenlikning, må en lastebil fullastet med varer kjøre en halv million km mindre hvert år, for å oppnå tilsvarende besparelser i transportsektoren. Vi i Krystal kaller dette bærekraft i praksis.