Hopp til innhold
10. november 2023

Krystal AS og Industrilim AS slår seg sammen til ett selskap

Krystal AS er en norsk limprodusent, og har levert limprodukter til industrien i det skandinaviske markedet siden 1910. Selskapet Industrilm AS har i over 20 år vært distributør av lim, tetningsmasse og kjemikalier til industrien.

Krystal AS og Industrilim AS besluttet den 29. september å slå sammen selskapene gjennom en fusjon og hvor Krystal AS er det overtagende selskap.

Bakgrunnen for sammenslåingen handler om å styrke posisjonen som produsent og løsningsleverandør. Vi vil tilby et bredere produktsortiment, vi styrker kompetansen og rådgivningstjenestene i eget hus – og ikke minst vil vi kunne høyne innovasjons- og utviklingstakten ytterligere for å møte markedets forventninger og krav til bærekraftige løsninger.